Sąd Apelacyjny rozpatrywał te sprawę po kasacji przyjętej przez Sąd Najwyższy, który przyznał rację Grupie Allegro co do sześciu z siedmiu klauzul, a co do jednej klauzuli skierował ją do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny. Siódma klauzula dotyczyła częstotliwości oferowania przekazów pocztowych w ramach Płacę z PayU. Prawomocnym wyrokiem przesądzono ostatecznie o racjach Allegro i w tym punkcie. 

Kwestionowane zapisy dotyczyły m.in. płatności przez PayU, możliwości promowania ofert na serwisach innych niż Allegro, zakazu zawyżania kosztów przesyłki, zakazu wyłączania i ograniczania praw do rękojmi przysługujących Kupującym. 

Już w uzasadnieniu wyroku z 13 sierpnia 2015 Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację zwracał uwagę, że Allegro zostało potraktowane przez sądy niższych instancji niewłaściwie, a Sędzia SN Antoni Górski podkreślał, że w ocenach sędziów, którzy orzekali o regulaminie Allegro “zabrakło wnikliwości”. Wyrok z 14 września tego roku oddalający skargi potwierdził to zdanie.


- Tworzymy regulamin mając na względzie bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników, zarowno sprzedających, jak i kupujących – mówi odpowiadający za kwestie prawne Allegro mec. Bartosz Wojciechowski, Dyrektor Działu Prawnego CEE. - Tak było i w przypadku klauzul, co do których miał wątpliwości jeden z naszych klientów. Byliśmy pewni, że zapisy regulaminu tworzą bezpieczne ramy dla obrotu na Allegro. Ze zdziwieniem więc przyjęliśmy rozstrzygnięcia sądów, które przychyliły się do – niesłusznych naszym zdaniem - zarzutów Z szacunkiem traktujemy rozstrzygnięcia sądów, ale w tym przypadku musieliśmy skorzystać z nadzwyczajnego środka zaskarżenia, wnosząc kasację do Sądu Najwyższego. Cieszy nas, że sprawa znalazła takie zakończenie, ponieważ w ten sposób zachowujemy należytą równowagę między konsumentami-sprzedającymi a konsumentami-kupującymi bez umniejszania praw jednej ze stron kosztem drugiej – dodaje Bartosz Wojciechowski.

Biuro prasowe

Grupa Allegro Sp. z o.o.

prasa@allegro.pl