Linnar Viik – ojciec nowego wizerunku Estonii i pionier informatyzacji kraju. Z jego inicjatywy w konstytucji Estonii uznano prawo do dostępu do Internetu za jedno z podstawowych praw człowieka. W sektorze nowych technologii aktywny od początku lat 90. Obecnie szefuje startupowi Pocopay, które działa w branży finansowej.

Forum PayU Lab to spotkanie liderów biznesu, skoncentrowane na tematyce e-commerce, ale także innych formach internetowego biznesu. W wydarzeniu wezmą udział eksperci reprezentujący nowe technologie, branżę telekomunikacyjną, przedstawiciele sektorów energetycznych i ubezpieczeniowych. Więcej informacji.

_magazyn.Allegro: Jaki jest obecnie, Pana zdaniem, najważniejszy trend w e-commerce?

Linnar Viik: Trendy w e-commerce dobrze odzwierciedlają zmiany społeczno-ekonomiczne oraz zmieniające się zachowania konsumentów. Widać, że dbanie o jak najlepsze doświadczenia klientów to główny motywator innowacji w branży. Drugi czynnik wpływający na rozwój trendów to logistyka. Wydaje się, że mantrą e-commerce jest teraz niemal natychmiastowa dostawa.

Ważną kwestią, która dotyczy całej branży e-commerce, jest też handel transgraniczny i zapewnienie jednolitego doświadczenia dla klientów z różnych państw…

Zdecydowanie. Dla konsumenta nie jest istotne, czy sklep jest fiński czy polski, ale liczy się łatwość dokonywania zakupów i płatności. Oczywiście ważna jest też cena i dostępność towaru. A czy da się zbudować stabilny biznes, koncentrując się wyłącznie na lokalnym rynku? Cóż, to zależy od rynku. W Polsce wydaje się, że jest to jeszcze możliwe, ale zalecałbym jednak myśleć globalnie. Biznes powinno się tworzyć tam, gdzie jest popyt, a dzięki Internetowi można dużo łatwiej dotrzeć do miejsc, w których istnieje zapotrzebowanie na określone produkty.

Liczy Pan na to, że handel transgraniczny i międzynarodowa ekspansja europejskich firm e-commerce będzie łatwiejsza, gdy ziści się idea Jednolitego Rynku Cyfrowego?

Komisja Europejska uczyniła z Jednolitego Rynku Cyfrowego jeden ze swoich priorytetów. I bardzo dobrze. W ciągu najbliższych lat powinniśmy skupiać się na tym, że udział europejskich firm w globalnym rynku e-commerce systematycznie rósł, aby balansować ekspansję graczy z USA i Chin. Sądzę, że Jednolity Rynek Cyfrowy w tym pomoże.

Wspomnieliśmy o doświadczeniach konsumentów. Ma Pan doświadczenie nie tylko w tworzeniu rozwiązań płatniczych, z których można skorzystać w łatwy sposób, ale pomagał Pan stworzyć system e-usług dla obywateli w Estonii. Czy doświadczenia z tworzenia rozwiązań e-rządu można wykorzystać w e-commerce i odwrotnie?

Wszystkie usługi powinno się budować z myślą o końcowym użytkowniku i we współpracy z nim. Branża e-commerce i płatności online mają tutaj akurat lepsze rezultaty oraz bogatsze doświadczenia niż administracja publiczna, więc wiedza zdecydowanie powinna płynąć z biznesu do rządu. Firmy sprzedające w Internecie świetnie rozumieją potrzeby swoich użytkowników i potrafią projektować rozwiązania, które te potrzeby realizują.

Redakcja

Magazyn Allegro

magazyn@allegro.pl