Reklamacja

Pamiętaj, że reklamacja dotyczy wszystkich zakupów na Allegro, zarówno dokonanych przez opcję „kup teraz”, jak i licytację. Nie możesz jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie transakcji.

Co ważne, jeżeli Sprzedający nie powinien zastrzegać na stronie przedmiotu lub stronie „O mnie”, że nie przyjmuje zwrotów, ponieważ taka informacja może naruszać obowiązujące prawo.


Jeśli reklamacja towaru została uznana, koszty przesyłki w obie strony powinien pokryć Sprzedający. Wysyłając przedmiot na własny koszt, masz prawo poprosić go o zwrot wszystkich pieniędzy.


Gwarancja

Pamiętaj, że gwarancja nie jest obowiązkowa – Sprzedający udziela jej dobrowolnie. Ale jeśli już jej udziela, to warunki gwarancji są ściśle określane. Co ważne, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł, w którym wyjaśniamy, czym różni się gwarancja od rękojmi za wady.

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Jeśli jesteś konsumentem i dokonałeś zakupu u przedsiębiorcy, czyli Sprzedającego na Allegro,którego login oznaczyliśmy ikoną teczki, to w większości przypadków możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu (a w przypadku świadczenia usługi – od daty zawarcia umowy). Aby to zrobić, pisemnie lub e-mailem poinformuj sprzedającego o odstąpieniu.

Masz obowiązek odesłać towar w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia, a sprzedający w tym samym czasie powinien zwrócić ci wpłaconą kwotę (cena przedmiotu + koszt wysyłki), może on jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Co więcej, jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia przedmiotu inny, niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych przez ciebie dodatkowych kosztów.Pamiętaj, że jeśli dokonałeś zakupu u osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przepisy nie dają tobie prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jeśli jednak Sprzedający umieści w opisie oferty informację, że akceptuje zwrot towaru bez podania przyczyny, wówczas zyskujesz takie prawo. Sprzedający powinien jasno określić warunki odstąpienia (termin, sposób odesłania oraz koszty zwrotu).


Wycofanie się z licytacji

Jeśli z ważnych przyczyn losowych nie możesz już brać udziału w licytacji, a Sprzedający się na to zgodzi, to możesz się z niej wycofać. Pamiętaj, że Sprzedający nie ma obowiązku wycofania twojej oferty, jeżeli uzna, że prośba nie jest umotywowana ważnymi okolicznościami. 

Jeśli chcesz wycofać się z licytacji, poproś sprzedającego o wycofanie twojej oferty:
 • przejdź na stronę Moje Allegro > Moje zakupy > Licytacje i Kup Teraz: Licytuję;
 • kliknij w link Prośba o wycofanie (w Opcjach przy nazwie przedmiotu);
 • wpisz powód, dla którego prosisz o odwołanie swojej oferty, i kliknij w Zatwierdź.

Zakupy u przedsiębiorców

Sprzedający, którego login oznaczyliśmy ikoną teczki, jest zarejestrowanym przedsiębiorcą. Dla ciebie, jako Kupującego (konsumenta), oznacza to dodatkowe korzyści:
 • masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, a na odesłanie towaru masz 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu,
 • sprzedający powinien poinformować cię o trybie składania reklamacji,
 • jeśli złożyłeś reklamację, sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do twojego żądania.

Przedsiębiorca ma także obowiązek przekazania tobie pełnych informacji, między innymi takich jak: nazwa i adres przedsiębiorcy, dokładny opis oferowanego produktu, zasady zapłaty za towar, koszt, termin oraz sposób dostawy.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy znajdziesz w artykule Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy względem konsumenta.

Rozstrzyganie sporów

Od 9 stycznia 2016 roku, zgodnie z przepisami UE, sklepy internetowe muszą poinformować konsumentów o możliwości rozwiązywania konfliktów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie konsumentom złożenia w prosty i wygodny sposób skargi dotyczącej zakupu przez Internet.


W jaki sposób działa ODR? Konsument składa skargę poprzez ODR, Sprzedający zostaje o tym fakcie powiadomiony i wspólnie z konsumentem wybiera podmiot mediacyjny (ADR - Alternative Dispute Resolution), którego zadaniem będzie pomoc w rozstrzygnięciu sporu.

Zgodnie z treścią artykułu 19 Regulaminu Allegro, w przypadku sporu związanego z usługami świadczonymi przez Grupę Allegro w ramach Allegro użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR. W tym celu powinien posłużyć się adresem email: odr-allegro@allegrogroup.com.

Ochrona danych osobowych

Pamiętaj, że Sprzedający zobowiązani są do zapewnienia Kupującym realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z tym jako Kupujący masz następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji,
 • prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają:
 • prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

Program Ochrony Kupujących

Pamiętaj również, że możesz przystąpić do Programu Ochrony Kupujących

Program zapewnia ci rekompensatę do 10 tys. zł w przypadku, gdy:
 • zapłaciłeś za towar, ale go nie otrzymałeś (100 proc. ceny przedmiotu);
 • otrzymałeś towar, który znacznie różni się od opisanego w ofercie (50 proc. ceny przedmiotu).

Jeśli realizacja umowy odbyła się przy użyciu usługi PayU, w skład rekompensaty może wejść również koszt wysyłki towaru do 100 zł.

Sprawdź, co powinieneś zrobić, aby otrzymać rekompensatę.

Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie Programu Ochrony Kupujących.

Biuro prasowe

Grupa Allegro Sp. z o.o.

prasa@allegro.pl