Rozmowy z infoliniami sklepów zazwyczaj służą wyjaśnianiu drobnych problemów, czasem poważniejszych, a czasem zasięgamy tam informacji. Mało kto jednak wie, że opłata za połączenie z infolinią nie jest ustalana dowolnie przez przedsiębiorcę. Ba, są nawet przedsiębiorcy, którzy o tym nie wiedzą, traktując numer dla klientów jako źródło dodatkowego zarobku.

3 zł za minutę jest niezgodne z prawem

Przykład: Pan Roman znalazł atrakcyjną ofertę na smartfon ulubionej marki w Internecie, ale w opisie brakowało szczegółów dotyczących zawartości paczki, a kwestia obecności słuchawek czy ładowarki jest dla niego istotna. Ofertę wystawił nieduży internetowy elektromarket handlujący towarami głównie przez Internet. Jednym kontaktem telefonicznym do sklepu okazał się być numer 0-708… o koszcie połączenia ponad 3 złote za minutę. Pan Roman poczuł się naciągany, nie zadzwonił i poszukał innego sklepu.
Pan Roman miał prawo poczuć się naciągany i bardzo dobrze zrobił, że nie zadzwonił na infolinię. Przedsiębiorca nie może bowiem dowolnie ustalać stawek za połączenie z numerem kontaktowym dla klientów – tłumaczy prawnik uważaj.pl.

Przepis jest precyzyjny

Artykuł 11 ustawy o prawach konsumenta jasno mówi, że opłata za połączenie z infolinią nie może być wyższa, niż stawka za zwykłe połączenie.
(…) jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
Podobne zdanie ma także UOKiK, który na swojej stronie informuje:
Przedsiębiorcy nie powinni korzystać przy prowadzeniu infolinii z numerów usług o podwyższonej opłacie, które umożliwiają finansowanie lub częściowe finansowanie kosztów prowadzenia centrów obsługi telefonicznej lub pobieranie dodatkowych zysków z tytułu prowadzonych rozmów dzięki dzieleniu się zyskami z operatorami telefonicznymi.
Jeżeli więc sklep podaje numer kontaktowy dla klientów, to powinien to być numer zwykły, względnie infolinia bezpłatna lub płatna (numery zaczynające się od 80… czy 801).

Te numery kosztują najwięcej

Do kontaktu z klientem w ramach wyjaśnień i reklamacji sprzedający nie może korzystać z tzw. numerów o podwyższonej opłacie. Takie numery łatwo rozpoznać. Zazwyczaj jest to numer o długości od 7 do 9 cyfr, rozpoczynający się od prefiksów: *7, *4 lub 70. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy numer z którego zamierza skorzystać, jest znacząco droższy, może sprawdzić numer w Rejestrze numerów o podwyższonej opłacie, który można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Fot. pexels.com

Redakcja

Magazyn Allegro

magazyn@allegro.pl