http://uwazaj.pl/ Nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta weszły w życie 25 grudnia 2014 roku, a w ustawie zawarto dodatkowo zapis, że do umów zawartych przed jej wejściem w życie stosowane są przepisy dotychczasowe. Dlatego też, gdy będziemy reklamować jakiś sprzęt, to data zakupu będzie więcej niż istotna.

Odkryliśmy wadę produktu po 25 grudnia 2014, ale został kupiony wcześniej. 

Obowiązuje reklamacja na starych zasadach. Stosujemy przepisy o niezgodności towaru z umową lub w oparciu o kartę gwarancyjną, jeśli towar ją posiadał. Na reklamację towaru, w oparciu o przepis o niezgodności towaru z umową, było tylko 6 miesięcy. Czas odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od momentu zakupu.

Reklamujemy towar kupiony po 25 grudnia 2014 roku.

Mamy aż 12 miesięcy na zgłoszenie wady sprzedawcy. W nowych przepisach jest domniemanie, że skoro wada produktu wyszła na jaw w ciągu roku od jego kupienia, to znaczy, że istniała w momencie zakupu. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od jego wydania. Jeśli wadliwy towar został wymieniony na nowy, to wszystkie terminy biegną na nowo. Prawo traktuje taką sytuację, jakby dokonano nowego zakupu. Więc znowu kupujący ma rok na stwierdzenie, że produkt nie ma wad, a sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za sprzedany produkt przez 2 lata od wymiany towaru na nowy.Fot. pexels.com 


Redakcja

Magazyn Allegro

magazyn@allegro.pl