Czy nowe technologie są w stanie zastąpić prawników? Częściowo tak, choć ci polscy o swoje posady nie mają się co martwić. Skąd takie rozważania? To jeden z tematów VIII konferencji Współpraca w Ochronie Praw, której organizatorem co roku jest Allegro.

VIII konferencja Programu Współpraca w Ochronie Praw_12.jpg

Co jest największym wyzwaniem dla właścicieli marek na platformach sprzedażowych? Ograniczona możliwość rozpoznania towarów nieoryginalnych. – O ile przemysł audiowizualny już może – z mniejszym lub większym powodzeniem – testować technologie automatycznie identyfikujące utwory, o tyle w tym przypadku jest to praktycznie niemożliwe. Co więcej – zdarza się, że nawet eksperci marek nie są w stanie zdiagnozować skutecznie naruszenia, jeśli nie jest ono poparte zakupem testowym i analizą nabytego towaru – podkreśla Joanna Gęga, kierownik zespołu ds. własności intelektualnej w Allegro. Ta sprawa była głównym tematem jednej z prelekcji poprowadzonej przez Martę Korembę i Joannę Polkowską z Kancelarii Bird&Bird specjalizującej się w ochronie własności intelektualnej. Omawiały one skuteczność dostępnych technologii w wykrywaniu naruszeń i opowiadały o dostępnych na rynku narzędziach i programach.

Nowe technologie, które wspierają właścicieli praw w efektywnym wykrywaniu naruszeń w środowisku cyfrowym, to dynamicznie zmieniający się obszar, który co roku proponuje nowe, ciekawe rozwiązania na polu walki z naruszycielami – podkreśla Joanna Gęga.

Czy według Koremby i Polkowskiej  w niektórych obszarach technologie całkowicie zastąpią prawników? – Nic z tego – uspokajała na koniec wykładu Joanna Polkowska. – Polscy prawoznawcy nie mają się czego obawiać, bowiem polskie prawo nie tylko w kwestii własności intelektualnej i znaków towarowych jest zbyt skomplikowane, aby w niektórych obszarach móc opracować nawet najbardziej złożone algorytmy – tłumaczyła.  

Innym wyzwaniem, nie tylko dla środowiska cyfrowego, jest trolling praw własności intelektualnej oraz nadużywanie posiadanych praw w walce z konkurencją i działania w złej wierze zmierzające do ograniczenia rynku.

Na zdjęciu: Joanna Gęga, Allegro; Piotr Dynowski, Kancelaria Bird&Bird

Na zdjęciu: Joanna Gęga, Allegro; Piotr Dynowski, Kancelaria Bird&Bird

Kolejnym ważnym punktem podczas konferencji była nowelizacja Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). – Przedyskutowaliśmy w gronie specjalistów i praktyków zagrożenia i szanse, jakie niesie ze sobą proponowana nowelizacja UŚUDE, która jest kluczowa z punktu widzenia funkcjonowania serwisu Allegro. Niewątpliwie zmiana będzie miała wpływ na współpracę  Allegro z podmiotami zewnętrznymi  – podkreśla Joanna Gęga i dodaje, że w planowanej nowelizacji znalazły się zapisy precyzujące procedurę zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa oraz precyzujące procedurę sprzeciwu, których nie ma w obecnych przepisach. – Jest to dla nas ważne, ponieważ to ta ustawa reguluje kwestie związane z usługami świadczonymi przez platformy handlowe takie jak Allegro oraz określa wyłączenia odpowiedzialności w sytuacjach związanych z naruszeniami prawa dokonywanymi przez podmioty korzystające z naszych usług – mówi przedstawicielka Allegro.

Na zdjęciach: Paweł Podrecki z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Anna Sokołowska-Ławniczak, rzecznik patentowy z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Nie tylko teoria

W części konferencji poświęconej ochronie znaku towarowego w środowisku cyfrowym Piotr Dynowski, radca prawny, partner oraz szef praktyki własności intelektualnej, telekomunikacji i mediów z Kancelarii Bird&Bird, zwracał uwagę na prawne wyzwania używania marek w mediach społecznościowych i zastanawiał się, czy każde użycie to naruszenie i czy zawsze warto na nie reagować.

Część druga spotkania poświęcona była wzorom przemysłowym oraz ich rejestracji, ograniczeniom rynku i egzekwowaniu praw w praktyce. Panel na ten temat poprowadził Bartosz Fert, rzecznik patentowy z Kancelarii JvWF Jakubiak Vel Wojtczak & Fert Rzecznicy Patentowi, a Edyta Demby-Siwek, dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP, oraz Marta Koremba z Kancelarii Bird&Bird wzięły udział w panelu dyskusyjnym.

Na zdjęciu: Bartosz Fert, rzecznik patentowy z Kancelarii JvWF Jakubiak Vel Wojtczak & Fert Rzecznicy Patentowi, Marta Koremba z Kancelarii Bird&Bird, Edyta Demby-Siwek, dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP

Na zdjęciu: Bartosz Fert, rzecznik patentowy z Kancelarii JvWF Jakubiak Vel Wojtczak & Fert Rzecznicy Patentowi, Marta Koremba z Kancelarii Bird&Bird, Edyta Demby-Siwek, dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP

Panel "Wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej: proponowane modele – podyskutujmy o przyszłości" moderował Paweł Podrecki, starszy partner, adwokat z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, a udział w nim wzięły Anna Korbela, radca prawny, rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Anna Sokołowska-Ławniczak, rzecznik patentowego z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Konferencję zwieńczyły warsztaty wymiany doświadczeń na temat nowelizacji Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z naciskiem na wyzwania i obowiązki dla świadczących usługi w branży internetowej prowadzone przez Wojciecha Szymczaka, radcę prawnego z Kancelarii Prawnej Media oraz warsztaty na temat współpracy z organami ścigania i praktycznego wymiaru egzekwowania praw wyłącznych offline, które poprowadził Marcin Chwienda z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie.

Organizatorem spotkania był serwis Allegro pod patronatem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a partnerem były kancelarie Bird&Bird oraz JvWF Jakubiak vel Wojtczak & Fert Rzecznicy Patentowi.

Współpraca bardzo potrzebna

Program Współpraca w Ochronie Praw w Allegro został uruchomiony w 2004 roku. Jak podkreśla Joanna Gęga, pomysł na takie rozwiązanie był potrzebą chwili wynikającą z konieczności uporządkowania kontaktów z właścicielami praw wyłącznych. – Uznaliśmy, że dzięki dobrej współpracy i wypracowaniu dobrych praktyk sprawimy, że wszystkie strony biorące udział w procesie sprzedaży mogą osiągnąć zamierzony cel: klient dostanie właściwy produkt i będzie czuł się bezpiecznie, robiąc zakupy w Allegro. Podczas rozmów z właścicielami marek okazało się, że brakuje platformy wymiany doświadczeń i dialogu między wszystkim aktorami zaangażowanymi z ochronę praw – wyjaśnia. Konferencje na ten temat organizowane są od 8 lat i przeznaczone są przede wszystkim dla współpracujących z Allegro podmiotów oraz praktyków zajmujących się na co dzień prawnymi aspektami ochrony marki oraz praktycznym wymiarem egzekwowania praw off-line poprzez np. współpracę z organami ścigania czy urzędami celnymi.

Więcej na temat Programu Współpraca w Ochronie Praw w artykule Program Współpraca w Ochronie Praw – korzyść dla każdego.

Redakcja

Magazyn Allegro

magazyn@allegro.pl