Główne wnioski płynące z raportu:

- Polacy wykonują chętnie różne czynności określane jako „smart”, czyli charakterystyczne nie dla telefonów komórkowych, a wyłącznie dla smartfonów;
- mobilność nie oznacza tylko korzystania ze smartfonów, to nowy styl życia konsumentów, którzy w wygodny sposób migrują pomiędzy urządzeniami i korzystają z nich w sposób optymalny dla siebie w danym momencie;
- niesie to skutki dla biznesu, takie jak konieczność uspójnienia komunikacji i oferty firm w różnych kanałach (podejście omnichannel);
- mobilność i m-kupowanie nie różnicuje Polaków w kontekście miejsca zamieszkania: mieszkańcy wsi szybko doganiają mieszkańców dużych miast;
- kobiety i mężczyźni używają mobilnych narzędzi do kupowania w podobnym stopniu;
- występują różnice w preferencjach zakupowych, metodach płatności i wykonywanych czynnościach okołozakupowych ale kupują mobilnie w podobnym stopniu obie płcie.

- Przystępując do przygotowania raportu zakładaliśmy, że jeszcze bardzo niewielki odsetek Polaków kupuje z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, typowaliśmy mniej niż 10%, a tymczasem okazało się, że 24% internautów i 33% internautów kupujących w sieci, kupiło w ciągu ostatnich 6 miesięcy mobilnie - mówi Katarzyna Czuchaj-Łagód z Mobile Institute. – Dodatkowo częstotliwość zakupów i kwoty wydawane mobilnie nie odbiegają od tych w „dużym” Internecie – dodaje.

Raport mShopper jest pierwszym tak dużym opracowaniem na temat mobilnych zakupów w Polsce. W badaniu wzięło udział prawie 3000 respondentów, z czego w analizie uwzględniono całkowicie wypełnione ankiety 2716 internautów, w tym 1000 kupujących mobilnie.

- Dotychczas brakowało kompleksowych informacji na temat zakupowych zwyczajów Polaków w odniesieniu do kanału mobilnego - uważa Łukasz Kłosowski, wydawca serwisu o marketingu mobilnym GoMobi.pl. - Najbardziej mnie cieszy fakt, że pierwszy raz w Polsce udało nam się kompleksowo zbadać także temat płatności mobilnych Okazało się, że aż 40 procent mobilnych Polaków zapłaciło już telefonem. Dwa najpopularniejsze przypadki to zakup biletów oraz doładowanie konta. Jednym słowem obalamy mity, że Polacy nie kupują i nie płacą mobilnie - dodaje.

Firmą wspierającą raport jest Allegro, która szczególnie w ciągu ostatniego roku zwiększyła zaangażowanie w promowanie mobilnego kanału sprzedaży, co spotkało się nie tylko z zainteresowaniem klientów, ale z uznaniem branży np. w postaci nagród za promowanie mobilności.

- Często słyszymy o wzroście znaczenia mobilności, ale wciąż część rynku uważa, że to odległa przyszłość. Tymczasem mobilność, szczególnie w e-commerce, następuje już dziś – mówi Patryk Bukowiecki, Head of Mobile w Allegro. – Aplikacje mobilne Allegro na platformy iOS, Android i Windows Phone zostały pobrane już ponad 5 milionów razy. Co dziesiąty kupujący na Allegro robi to z wykorzystaniem kanału mobilnego. Wsparliśmy przygotowanie tego raportu, bo widzimy jak szybko mobilność w e-commerce zyskuje znaczenie, a my z naszym zaangażowaniem jesteśmy w środku tego procesu – dodaje Patryk Bukowiecki.

Patronat nad raportem objęła Izba Gospodarki Elektronicznej, która publikuje go na swojej stronie internetowej w wersji do bezpłatnego pobrania.

- Członkowie naszej Izby coraz częściej domagają się rzetelnych informacji na temat mobilności, dlatego patronujemy temu raportowi – mówi Patrycja Sass-Staniszewska z Izby. – Wspieramy raport także poprzez jego dystrybucję do polskich polityków, urzędników i całej branży interaktywnej – dodaje Patrycja Sass-Staniszewska.