Kto z nas nie lubi kupować? Allegro dba o to, aby wszystkie transakcje były bezpieczne oraz legalne. Zyskują na tym zarówno producenci, sprzedający, jak i kupujący.

 – Naszym priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo transakcji odbywających się za pośrednictwem Allegro – wyjaśnia Joanna Gęga, kierownik zespołu ds. własności intelektualnej w serwisie.

To dlatego od trzynastu lat Allegro wciąż rozwija program Współpraca w Ochronie Praw (WOP), którego celem jest eliminowanie ofert sprzedaży przedmiotów niezgodnych z prawem. Przyłączyło się do niego już około 1,6 tys. marek, które wspólnie z zespołem ekspertów Allegro dbają o to, aby do sprzedaży na platformie nie trafiały przedmioty nielegalne.

ProgramWspolpraca.jpg

Marka pod ochroną

Istotnym dobrem wielu produktów czy usług jest marka i związany z nią logotyp (oznaczenie słowne oraz graficzne). W rywalizacji rynkowej są one niczym sztandar: konsumenci wybierają oznaczone nimi produkty, bo cechują się poszukiwanymi przez nich wartościami (na przykład wysoką jakością, dobrym stosunkiem jakości do ceny, trwałością czy ciekawym, artystycznym wzornictwem).

Głównym celem programu Współpraca w Ochronie Praw jest wsparcie właścicieli praw wyłącznych w skutecznej ochronie ich praw, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. Obecnie w programie biorą udział, jak informuje Joanna Gęga, przedsiębiorstwa między innymi z sektora wysokich technologii, mody, elektroniki, motoryzacji, kosmetyków, z którymi serwis pozostaje w ścisłym kontakcie. Właściciele  praw, którzy nie przystąpili jeszcze do Programu WOP, mogą skontaktować się z serwisem poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie.

Decyzja o ewentualnym nawiązaniu współpracy podejmowana jest przez zespół WOP po analizie zgłoszenia. Odpowiadamy od razu: warto! Uczestnicy programu mają zapewnioną indywidualną pomoc, wygodną formę zgłaszania naruszeń praw i gwarancję szybkiej reakcji na takie zgłoszenia oraz zagwarantowane miejsce na stronie www, gdzie mogą zamieszczać informacje o produktach i legalnych formach ich sprzedaży. – Dzięki WOP właściciele lub upoważnieni przedstawiciele marek otrzymują narzędzia pozwalające błyskawicznie zgłaszać naruszenia ich praw – wskazuje Joanna Gęga. – Takie zaangażowanie jest dla nas niezwykle istotne, gdyż tak naprawdę tylko właściciele praw mają wiedzę na temat swoich produktów umożliwiającą odróżnienie oferty nielegalnej od legalnej. Serwis Allegro, nie będąc ekspertem danej marki, nie ma takiej wiedzy, a tym samym możliwości eksperckiej oceny – dodaje.

Pracownicy Allegro aktywnie biorą udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących świadomość ochrony praw w cyberświecie oraz inicjatywach tzw. antypodróbkarskich, takich jak na przykład Memorandum of Understanding, porozumienie o współpracy podpisane pod auspicjami Komisji Europejskiej, w którym biorą udział czołowe światowe marki oraz przedstawiciele największych platform handlowych w Europie. Oprócz tego serwis co roku organizuje Konferencję Programu Współpraca w Ochronie Praw, która stała się forum wymiany doświadczeń między praktykami na co dzień zajmującymi się ochroną własności intelektualnej.

Handel bez ryzyka

Krajowe prawo zapewnia kompleksową ochronę właścicielom marek. Zadania związane z ochroną znaków towarowych reguluje ustawa o własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), rozporządzenie prezesa rady ministrów z 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. nr 102, poz. 1119 oraz z 2005 r. nr 109, poz. 910), a także z 26 lutego 2008 r. w sprawie z tym związanych opłat (Dz.U. nr 41, poz. 241).

Na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochronie podlegają także opisy produktów, grafiki, zdjęcia oraz filmy. Oferta może zostać nawet usunięta z serwisu, jeżeli do jej zamieszczenia zostaną wykorzystane elementy opisu objęte ochroną prawnoautorską pochodzące z zasobów innych stron internetowych lub innych ofert użytkowników. Podobne konsekwencje mogą spotkać sprzedającego/użytkownika serwisu, który w opisie produktu skopiował cudzy tekst, posłużył się wpisem na przykład z bloga innej osoby czy też wykorzystał fragment materiału z mediów papierowych lub elektronicznych.

Krajowe prawo w sposób dość rygorystyczny chroni właścicieli marek. Zadania związane z ochroną znaków towarowych reguluje ustawa o własności przemysłowej, rozporządzenie prezesa rady ministrów z 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, a także z 26 lutego 2008 r. w sprawie z tym związanych opłat. Fot. Shutterstock.com

Krajowe prawo w sposób dość rygorystyczny chroni właścicieli marek. Zadania związane z ochroną znaków towarowych reguluje ustawa o własności przemysłowej, rozporządzenie prezesa rady ministrów z 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, a także z 26 lutego 2008 r. w sprawie z tym związanych opłat. Fot. Shutterstock.com

 Sugerujemy, by zdjęcia, opisy, grafiki, szablony ofert, filmy zamieszczane w opisie oferty były robione samodzielnie – podkreśla Joanna Gęga. – Jeżeli ktoś chce wykorzystać z czyjegoś utworu, powinien mieć zgodę właściciela praw autorskich  – dodaje.

Konsekwencje nawet nieświadomego naruszenia prawa w tym zakresie mogą być bowiem poważne. Zgodnie z zapisami aktów normatywnych przedsiębiorca, który podejrzewa, że należące do niego znaki towarowe, prawa autorskie, patenty lub wzory przemysłowe zostały naruszone, może dochodzić swoich racji na drodze sądowej. Już w trakcie postępowania sąd może orzec o zajęciu towarów, opakowań i innych przedmiotów opatrzonych cudzym znakiem, a także środków służących do ich reklamy. Zakres samej odpowiedzialności natomiast zależy od tego, czy bezprawnie używany znak jest identyczny z zarejestrowanym, czy też jedynie do niego podobny. W pierwszym przypadku podmiot posługujący się cudzą własnością może ponieść odpowiedzialność na podstawie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Bezprawne posługiwanie się znakiem towarowym zagrożone jest karą pozbawienia wolności do roku. Odpowiedzialność cywilna na podstawie ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) obejmuje natomiast wycofanie z obrotu towarów, naprawienie wyrządzonej szkody, jak również wydanie tzw. korzyści majątkowej (zysku), która została uzyskana w wyniku naruszenia prawa.

Radość zakupów

Ale bodaj największym atutem WOP jest ochrona kupujących. Dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami marek będących uczestnikami programu wzrasta bezpieczeństwo transakcji. Pewne kroki mogą jednak podjąć we własnym zakresie.

Powinni, po pierwsze, porównać ofertę z innymi zamieszczonymi na oficjalnych stronach marki. Warto zastanowić się nad ceną: w przypadku, gdy na platformie jest rażąco niska, można mieć wątpliwości, czy artykuł rzeczywiście jest legalny. Kolejnym krokiem powinna być weryfikacja sprzedającego. Służą do tego zamieszczane w profilu komentarze oraz oceny weryfikujące renomę. Większe zaufanie można mieć do ofert oznaczonych w listingu ikoną teczki (firma), ale przede wszystkim podnoszącego prestiż wyróżnienia Super Sprzedawcy.

Ikona Super Sprzedawcy

Ikona Super Sprzedawcy

Udział w tym ostatnim programie przynosi korzyści zarówno klientom kupującym na Allegro, jak i sprzedawcom. Szansę na uzyskanie statusu Super Sprzedawcy mają firmy, które w ciągu ostatniego miesiąca (30 dni) nie otrzymały od serwisu ostrzeżeń w sprawie naruszenia regulaminu, nie prowadziły sporów z kupującymi (zakończonych jako nierozwiązane), nie zostało im zablokowane konto. Biorący udział w programie podmiot musi mieć nie mniej niż sto ocen sprzedaży, w tym co najmniej dwadzieścia uzyskanych w ciągu ostatniego miesiąca. Ich poziom (średni, zaokrąglany do trzeciego miejsca po przecinku) powinien kształtować się w okolicach nie niższych niż 4,95 na pięć możliwych do uzyskania punktów. Super Sprzedawca musi się także wykazać skutecznością w rozwiązywaniu ewentualnych sporów z kupującymi. Aby uzyskać taki prestiżowy status, wolno mieć na koncie najwyżej jedną tzw. nierozwiązaną dyskusję na każde rozpoczęte pięć tysięcy transakcji z ostatnich trzydziestu dni (maksymalnie dozwolone jest posiadanie pięciu takich adnotacji).

Oprócz nowych wyższych mierzalnych standardów obsługi, które musi spełnić kandydat na Super Sprzedawcę, indywidualna weryfikacja jakości obsługi klienta: treści odpowiedzi na oceny, korespondencji w dyskusjach i zgłoszeń od kupujących. Weryfikacja ta jest prowadzona przez zespół Allegro. Taki status zobowiązuje do najwyższej jakości obsługi i oferty, w tym dokładnego przestrzegania zasad opisu i miniaturek zdjęć. W przypadku ich naruszenia administratorzy Allegro wysyłają sprzedawcy mailem najpierw upomnienie, które nie wyklucza z programu. Dopiero gdy naganne praktyki się powtarzają, sprzedawca otrzymuje ostrzeżenie i traci swój prestiżowy status.

Kupując oferty od Super Sprzedawców, można zbierać bonusowe monety: od 1 do 20, w zależności od wartości kupionego przedmiotu. Warunkiem jest dokonywanie rozliczenia za zakupy poprzez platformę PayU, oraz korzystanie z aplikacji mobilnej Allegro. Monety można następnie zamieniać na kupony rabatowe pozwalające na płatność za zakupy w ramach usługi PayU (ważne są przez czternaście dni od momentu wymiany). W programie mogą brać udział jedynie zarejestrowani użytkownicy Allegro.

Zakupy w sieci to niezwykłe możliwości, niemal nieograniczony wybór i gigantyczna konkurencja, która sprawia, że udaje się kupować naprawdę tanio. Odpowiedzialni gracze dbają także o legalność ofert. Dzięki programowi Współpraca w Ochronie Praw zyskują więc wszyscy – klienci, marki oraz sprzedawcy.

Opracowanie graficzne: DB Creative Factory

Aleksandra Puch

magazyn@allegro.pl