Raport wydany przez hatalska.com oraz Allegro, zrealizowany przy współpracy z infuture hatalska foresight institute, to pierwsza w Polsce próba tak dogłębnego zanalizowania trendu współczesnego nomadyzmu oraz opisania rosnącej grupy ludzi, którzy porzucają wygodne życie, dom, pracę na etat i przemieszczają się z miejsca na miejsce bez zapuszczania korzeni.

Współczesny nomadyzm, stosowany najczęściej w stosunku do osób, które pracują zdalnie i żyją w wielu różnych miejscach, często nie mając stałego adresu zamieszkania, to jeden z aktualnie najszybciej rosnących trendów społecznych. Szacuje się, że do 2035 roku do miana cyfrowych nomadów będzie można zaliczyć nawet miliard osób na całym świecie. Trend ten napędzany jest zmianami demograficznymi, w tym zwłaszcza oczekiwaniami i postawami millennialsów wobec życia, pracy, wolnego czasu. Jako grupa nomadzi są bardzo atrakcyjni dla marek – są bowiem otwarci, ciekawi świata, nastawieni na gromadzenie doświadczeń, a z drugiej strony są dla nich także wyzwaniem (minimalistyczne podejście do życia, ograniczona konsumpcja), podobnie zresztą jak i dla pracodawców (niechęć do pracy na etat).

– Wydany przez nas wspólnie z Allegro raport "Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach" to jeden z największych projektów, jakie miałam przyjemność realizować. To także największa znana mi w Polsce pozycja poświęcona współczesnym nomadom – mówi Natalia Hatalska. – W raporcie udało nam się obalić kilka mitów, które narosły wokół cyfrowego nomadyzmu. Wciąż bowiem próbuje się go definiować przez technologię, podczas gdy z naszych badań wynika, że współcześni nomadzi sami w ten sposób się nie definiują. Owszem, z technologii korzystają intensywnie, bez niej zresztą nie mogliby prowadzić trybu życia, jaki prowadzą, ale w rzeczywistości technologia stanowi dla nich niejako tło, coś naturalnego. Samych siebie definiują natomiast przez wartości – wolność, niezależność, mobilność i odpowiadający tym wartościom styl życia – dodaje Hatalska.

Ilustracja z raportu "Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach"

Ilustracja z raportu "Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach"

140-stronicowy raport wydany przez hatalska.com oraz Allegro prezentuje wyniki badań ilościowych zrealizowanych na polskich internautach, a także na osobach z Polski i ze świata, które same uznają się za współczesnych nomadów lub prowadzą nomadyczny styl życia. Uzupełnione zostały wnioskami z wywiadów pogłębionych z 35 osobami. Cennym elementem raportu są historie współczesnych nomadów, pozwalają bowiem lepiej zrozumieć ich styl życia, wartości i motywacje.

Nomadzi_infografika.jpg

– Nomadyzm w wersji uwspółcześnionej od kilku lat nabiera znaczenia. Obserwujemy to zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i marki, która stara się trafiać do różnych grup konsumentów – mówi Agata Stachowiak z Allegro. – Raport "Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach" próbuje odpowiedzieć na kluczowe pytania: kim są współcześni nomadzi?, co jest dla nich ważne?, jakimi wartościami się kierują?, jaki mają stosunek do rzeczy, rodziny, przyjaźni? Warto odbyć podróż w głąb świata nomadów i być może, ku swojemu zaskoczeniu, odkryć, że jest się jednym z nich – dodaje.

Raport składa się z czterech rozdziałów:

1. Nomadyzm jako trend, w którym podjęta została próba definicji zjawiska, opisane zostały przyczyny występowania trendu i sygnały wskazujące na to, że współczesny nomadyzm to aktualnie trend rosnący.
2. Współcześni nomadzi: portret, w którym przedstawione zostały wyniki badań ilościowych i jakościowych i stosunek współczesnych nomadów do pracy, czasu wolnego, rzeczy, rodziny, technologii.
3. Nomadzi a marki, który dotyczy tego, jak z nomadami mogą/powinny komunikować się marki (bezpośrednio bądź przez oferowane produkty).
4. Nomadzi: sylwetki – przedstawiający zredagowane fragmenty wywiadów pogłębionych przedstawiające historie osób, które uważają się za współczesnych nomadów lub żyją w ten sposób.

Najważniejsze wnioski z raportu: współcześni nomadzi to osoby stosunkowo młode (88% respondentów stanowiły osoby w wieku 25–44 lata), ale płeć w ich przypadku nie jest elementem różnicującym (wśród badanych znalazło się 51% mężczyzn i 49% kobiet).

Ilustracja z raportu "Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach"

Ilustracja z raportu "Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach"

Praca

• Współczesny nomada to często, lecz nie zawsze, freelancer. Wśród nomadów zdarzają się bowiem także osoby, które zatrudnione są u jednego pracodawcy, ale pracują zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Wśród nomadów spotkać można też właścicieli start–upów i przedsiębiorców.

• Najatrakcyjniejszym rodzajem pracy dla cyfrowych nomadów jest samozatrudnienie, prowadzenie własnej działalności i freelancing – wybrało je łącznie 91% badanych. Pracę na etat w biurze wskazało zaledwie 5% respondentów.

Wartości

• Aż 83% respondentów określających siebie jako cyfrowych nomadów lub prowadzących taki tryb życia zadeklarowało, że najważniejszą wartością w życiu jest dla nich wolność. Na 2. miejscu – ze wskazaniem na poziomie 78% – znalazła się niezależność.

Stosunek do rzeczy

• Tylko 18% z respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „pieniądze i rzeczy materialne są ważne w życiu”, zdanie to zresztą znalazło się jako ostatnie na liście tych, z którymi się zgadzają.

Technologie

• Wszyscy respondenci, którzy uznali siebie za współczesnych nomadów lub prowadzą taki styl życia, zadeklarowali, że wykorzystują technologie do utrzymywania kontaktu z rodziną i znajomymi znajdującymi się daleko od nich. 88% używa do tego mediów społecznościowych (np. Facebooka), 67% e-maile, a 66% komunikatory audio/wideo.

Społeczność, dom, rodzina

• Aż 70% z badanych nomadów zgadza się ze stwierdzeniem, że „świat jest globalną wioską, mój dom jest tam, gdziekolwiek będę”.
• 43% badanych zadeklarowało, że zgadza się ze stwierdzeniem „moi przyjaciele są dla mnie jak rodzina”.
• Jeżeli chodzi o status rodzinny, to 31% respondentów zadeklarowało, że żyje w klasycznej rodzinie, rozumianej jako posiadanie męża/żony/dzieci. Jednocześnie prawie 60% badanych osób pozostaje w związku.
• Mimo swobodnego traktowania pojęcia rodzina w tradycyjnym znaczeniu (rodzice, rodzeństwo etc.) ma ona dla współczesnych nomadów duże znaczenie. 45% respondentów zadeklarowało, że zgadza się ze stwierdzeniem „rodzina jest dla mnie bardzo ważna”. Samotność i utrudniony kontakt z rodziną wymieniane są przez respondentów uznających się za nomadów lub prowadzących taki styl życia za główne wady nomadyzmu.
• 60% respondentów uznających się za nomadów odpowiedziało, że w przyszłości chce założyć rodzinę i mieć dzieci. W pytaniu o to, czy wówczas będą chcieli kontynuować swój styl życia, zaledwie 3% badanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”. 42% deklaruje, że będzie żyła tak jak do tej pory, nawet gdy założy rodzinę i pojawią się dzieci.

Biuro prasowe

Grupa Allegro Sp. z o.o.

prasa@allegro.pl